เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

zarf แปล

การออกเสียง
"zarf" การใช้
คำแปลมือถือ
 • ซาร์ฟ
 • zard    ซาร์ด
 • zarathustra    ิโซโรเอสเตอร์
 • zarganar    ซากะนา
 • zarathushtra    ซาราธุสตรา
 • zaria    เมืองซาเรีย
 • zaragoza    เมืองซาราโกซา ซาราโกซา
 • zarinah abdullah    ซารีนะฮ์ อับดุลละฮ์
 • zarafshan, tajikistan    ซารัฟชาน (ประเทศทาจิกิสถาน)
 • zarma    ซาร์มา
ความหมาย
  คำนาม
 • an ornamental metal cup-shaped holder for a hot coffee cup