เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

zealotry แปล

การออกเสียง:
"zealotry" การใช้
คำแปลมือถือ
 • ความกระตือรือร้นเกินไป
  ความคลั่งไคล้
  ความเร่าร้อน
  ความขยันมาก
 • zealotic    หัวรุนแรง เป็นโรคกลัวน้ำ ดูfanatical โกรธมาก คลั่งไคล้
 • zealot enthusiast    ผู้เลื่อมใส สาวก ผู้อุทิศตัว ผู้ศรัทธา ผู้ภักดีต่อกลุ่มศาสนา
 • zealous    ['zɛləs] adj. กระตือรือร้น ขยันขันแข็ง ปรารถนาสูง
 • zealot    n. ผู้กระตือรือร้นเกินไป
 • zealously    ['zeləslɪ] adv. เป็นบ้าเป็นหลัง [pen bā pen lang]
 • zealandia    ทวีปซีแลนเดีย
 • zealousness    ความอุตสาหะ ความมุมานะบากบั่น
 • zealander    ชาวซีแลนด์
 • zeami motokiyo    โมโตกิโยะ เซอามิ
ประโยค
 • ผมให้ความร่วมมือเสมอ ถ้าไม่นับเรื่องที่เขามีอาการ หวาดระแวงมากขึ้นเรื่อย ๆ
  I have been tirelessly subordinate, despite his increased zealotry and paranoia.
 • แต่เมื่อเขาได้รับอำนาจเพิ่มขึ้น, ความทะเยอทะยานก็มากขึ้น ...พร้อมกับได้รับการสนับสนุน อย่างแข็งกร้าว
  The more power he attains, the more obvious his zealotry and the more aggressive his supporters become.
 • ความคลั่งไคล้ของเขาเป็นเหตุของการตาย อย่างไร้เหตุผลของ แอนเดรส ควินทาน่า และสำนักงานนี้จะพยายามอย่างสุดกำลัง ที่จะหาตัวเขาเพื่อความเป็นธรรม
  His zealotry has lead to the senseless death of Andres Quintana, and this office will use everything in its power to see him brought to justice.