เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

enamored แปล

การออกเสียง:
"enamored" การใช้
คำแปลมือถือ
 • อยู่ความรัก
  เกี่ยวกับความรัก
  เจ้าชู้
  ซึ่งลุ่มหลง
  ซึ่งหลงใหล
  ชอบรัก
  แสดงความรัก
 • be enamored of    v. เสน่หา [sa nē hā]
 • be enamored with    v. exp. - ตรึงตาตรึงใจ [tā] - ต้องใจ [tǿng jai]
 • be enamored with/of    v. ติดใจ [tit jai]
 • be enamored of/with (am.)    v. ลุ่มหลง [lum long]
 • enamor    vt. ทำให้ลุ่มหลง (คำทางการ) ที่เกี่ยวข้อง: ทำให้หลงรัก ชื่อพ้อง: captivate, charm
 • enamine    อีนาไมน์
 • enamour    vt. ทำให้หลงรัก ที่เกี่ยวข้อง: ทำให้ลุ่มหลง ชื่อพ้อง: captivate, charm
 • enamelware    n. เครื่องเคลือบ ชื่อพ้อง: porcelain
 • enamour of    phrase. v. รักอยู่กับ ที่เกี่ยวข้อง: ตกหลุมรัก
 • enamelling    การเคลือบ ศิลปะการเคลือบ งานเคลือบ
 • enamour with    ถูกใจ ชอบ ต้องใจ พึงพอใจ
 • enamelled wire    ลวดไฟฟ้าที่เคลือบด้วยสีหรือน้ำยาต่างฉนวน
 • enamoured of    หลงรัก โปรดปราน รัก ชอบ
ประโยค
 • พวกเขายังพูดอีกว่าฝ่าบาททรงโปรด นางอย่างมาก
  They say His Majesty is completely enamored of her!
 • เสื้อที่ได้รับความนิยมจากนักแฟชั่นทุกคนมีความน่าสนใจมาก
  The blouse that has enamored all fashionistas is very flamenco
 • ใช่ ไม่มีคำไหนดีไปกว่า
  Yeah. Nothing says "enamored" like --
 • ผมคิดว่า เขาหลงใหลคุณ
  I think he's enamored with you.
 • ส่วนแก เราจะได้เห็นกันว่า แกจะสร้างสรรค์ได้แค่ไหน ...ตอนที่โดน เงา ถลกหนัง ออกจากหลังของแก
  As for you, we'll see how you enamored of your creations you are when The Shadow is flaying the skin off your back.
ความหมาย