เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

enamored การใช้

"enamored" แปล  
ประโยคมือถือ
 • พวกเขายังพูดอีกว่าฝ่าบาททรงโปรด นางอย่างมาก
  They say His Majesty is completely enamored of her!
 • เสื้อที่ได้รับความนิยมจากนักแฟชั่นทุกคนมีความน่าสนใจมาก
  The blouse that has enamored all fashionistas is very flamenco
 • ใช่ ไม่มีคำไหนดีไปกว่า
  Yeah. Nothing says "enamored" like --
 • ผมคิดว่า เขาหลงใหลคุณ
  I think he's enamored with you.
 • ส่วนแก เราจะได้เห็นกันว่า แกจะสร้างสรรค์ได้แค่ไหน ...ตอนที่โดน เงา ถลกหนัง ออกจากหลังของแก
  As for you, we'll see how you enamored of your creations you are when The Shadow is flaying the skin off your back.