เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

indubitably แปล

การออกเสียง
"indubitably" การใช้
คำแปลมือถือ
 • อย่างไม่ต้องสงสัย
 • indubitable    adj. ชัดเจน (คำทางการ) ที่เกี่ยวข้อง: กระจ่างแจ้ง, แน่นอน ชื่อพ้อง: incontestable, indisputable, unquestionable คำตรงข้าม: disputable, dubitable, questionable
 • indriya    อินทรีย์ 5
 • induce    vt. ชักชวน ที่เกี่ยวข้อง: ชักนำ, ชักจูง, โน้มน้าว ชื่อพ้อง: convince, influence, persuade
 • indris    อินดริ
 • induce in    phrase. v. เร่งให้เกิดปฏิกิริยาใน
 • indriidae    วงศ์อินดรีแด
 • induced    [ɪn'djuːst] adj. เหนี่ยวนำ [nīo nam]
 • indri indri    อินดริ
 • induced abortion    การทำให้แท้ง
ประโยค
 • ตอนนี้เราแค่เพียงต้องบอก อลิส บูเซ็ง เรื่องสามีหนุ่มที่ไม่ดีของเธอ และสงสัยเราจะไม่ต้อง
  And now we just have to tell Alice Busang the news about her bad boy husband and we will indubitably be
 • รีสอร์ทที่มีชื่อเสียงที่สุดในอียิปต์เป็น, อย่างไม่ต้องสงสัย, ฮูร์กาดา. นี้เป็นสถานที่ที่ดีที่สุดสำหรับวันหยุดที่ชายหาดที่มีทั้งครอบครัว, ซึ่งจะให้นักท่องเที่ยวที่พักที่ดีที่สุดและบริการในราคาที่เหมาะสม.
  The most famous resorts in Egypt is, indubitably, Hurghada. This is the best place for a beach holiday with the whole family, which will give travelers the best accommodation and service at a reasonable price.
ความหมาย