เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

enamelling การใช้

"enamelling" แปล  
ประโยคมือถือ
  • 2014: เพิ่มเครื่องเคลือบ 3
    2014:3 enamelling machine added
  • เหล่าช่างประดิษฐ์นาฬิกา ช่างฝีมือ และช่างศิลป์ จากสำนักงานใหญ่ของบริษัท จะมารวมตัวกันอยู่ที่งานเพื่อแสดงให้เห็นถึงฝีมือของพวกเขา ตั้งแต่การสลัก การเขียนภาพขนาดเล็กจิ๋ว ไปจนถึงการลงยา
    Watchmakers, craftsmen and artisans from the company headquarters will also be present to demonstrate their craftsmanship, from engraving, miniature painting to enamelling.