เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

accusingly แปล

การออกเสียง
"accusingly" การใช้
คำแปลมือถือ
 • อย่างตำหนิ
 • accusing    ซึ่งกล่าวหา ซึ่งฟ้องร้อง
 • accuser    n. ผู้กล่าวหา ที่เกี่ยวข้อง: โจทก์, ผู้ฟ้อง, ผู้ฟ้องร้อง ชื่อพ้อง: prosecutor, plaintiff, objector
 • accusive    ซึ่งกล่าวหา ซึ่งฟ้องร้อง
 • accused person    n. จำเลย [jam loēi]
 • accustion    ข้อกล่าวหา
 • accused    1) adj. ซึ่งถูกกล่าวหาหรือฟ้องร้อง ชื่อพ้อง: arraigned, indicted, blamed 2) n. ผู้ต้องหา ที่เกี่ยวข้อง: จำเลย, ผู้ถูกกล่าวหา
 • accustom    vt. ทำให้คุ้นเคย ที่เกี่ยวข้อง: ทำใหเคยชิน ชื่อพ้อง: habituate
 • accuse wrongly    1. v. พาโล [phā lō] 2. v. exp. - กล่าวโทษอย่างผิด ๆ [klāo thōt yāng phit phit] - กล่าวโทษอย่างผิดๆ [klāo thōt yāng phit phit]
 • accustom oneself    ปรับตัว
ความหมาย
  คำกริยาวิเศษณ์
 • in an accusing manner; "he looked at her accusingly"

 • in an accusing manner; "he looked at her accusingly"