เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

flipping แปล

การออกเสียง
"flipping" การใช้
คำแปลมือถือ
 • sl. คำเลี่ยงของคำว่า fucking
 • flipper used in frying    ตะหลิว
 • flipper    1) n. ครีบ (ของแมวน้ำ, เพนกวิน) 2) n. ตีนกบ
 • flirt    1) vi. เกี้ยวพาราสี ที่เกี่ยวข้อง: พูดเกี้ยว, แทะโลม, จีบ, แพละโลม, ทำเจ้าชู้ ชื่อพ้อง: philander, chat up 2) n. คนเจ้าชู้ ชื่อพ้อง: philanderer, coquette 3) vt. โยน ที่เกี่ยวข้อง: ขว
 • flipped (2010 film)    หวานนักวันรักแรก
 • flirt (with)    v. - กระซิกกระซี้ [kra sik kra sī] - เกาะแกะ [kǿ kae] - เกี้ยว [kīo] - แทะโลม [thae lōm] - พลอดรัก [phløt rak]
 • flippantly    adv. - กำปั้นทุบดิน [kam pan thup din] - พล่อย [phlǿi] - พล่อย ๆ [phlǿi phlǿi] - พล่อยๆ [phlǿi phlǿi]
 • flirt with    phrase. v. เกี้ยว (เพศตรงข้าม) เล่น ที่เกี่ยวข้อง: เกี้ยว, จีบเล่น ชื่อพ้อง: dally with, play with, sport with, toy with, trifle with
 • flippant    ['flɪp(ə)nt] adj. ห้วน ตลกคะนอง หน้าเป็น เย้าหยอก ทะเล้น ทะลึ่ง
 • flirt with a woman    v. exp. หยอกเอินผู้หญิง [phū ying]
ประโยค
 • คุณไม่สามารถมองเห็นเขาว่า แต่เขาพลิกคุณออกตอนนี้.
  You can't see him, but he's flipping you off right now.
 • ฉันพลิกหน้า, ฉันมีความสุขทริกเกอร์คลิปและมาตรวัด
  I’m flipping a page, I’m trigger-happy a clip and a gauge
 • พลิกปลาทั้งเมื่อมีคนได้เสร็จสิ้นด้านใดด้านหนึ่ง
  Flipping over a whole fish when people have finished one side
 • รองรับการหมุน 360 °และพลิก 180 °ปรับมุมได้อย่างอิสระ
  Supports rotating 360° and flipping 180° , freely adjust any angles you like.
 • อาคาร, เปลี่ยนแปลงหรือพลิกบ้านใหม่- ข้อมูลภายใน
  Building, Remodeling or Flipping a New home- Insider information
 • โลกรู้สึกอย่างไรหลังจากพลิกสวิตช์ยกเลิกเสียงรบกวน
  How does the world feels after flipping the noise cancelling switch?
 • คืนหนึ่งลิซซี่กับผมนั่งเปิดดู แคตตาล็อกบ้าน
  One night, Lizzy and I just started flipping through a housing catalog.
 • ขอบคุณแองคอฟ บอดี้การ์ดของโบรดัวร์ ที่หักหลังเขาเถอะ
  Thank Brodeur's bodyguard Ankov for flipping him.
 • อะไรกันนี่พวกคุณได้เทคโนโลยี มาจากการกลับแพนเค้กหรือ?
  What, are you guys getting your technology from flipping pancakes now?
 • ตอนแรกฉันนึกว่าฉันเสียสติไปด้วยซ้ำ สุญเสียไปทุกอย่าง
  And I'm beginning to think my flipping mind too. I mean just everything.
 • ตัวอย่างการใช้เพิ่มเติม:  1  2  3  4  5