เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

sabayon แปล

การออกเสียง:
"sabayon" การใช้
คำแปลมือถือ
 • ซาบายอง
 • sabaton    เกราะป้องกันเท้า
 • sabarmati ashram    คานธีอาศรม
 • sabba-day    วันเสาร์
 • sabaoth    กองทัพทหารประจำการที่ถาวร ทัพ กองทัพ พล
 • sabbatarian    ผู้รักษาวันธรรมสวนะ
 • sabangau national park    อุทยานแห่งชาติซาบาเงา
 • sabbath    n. วันประกอบพิธีทางศาสนาและพักผ่อนของชาวคริสต์
 • sabang, aceh    ซาบัง
 • sabbath bloody sabbath    ซับบาธบลัดดีซับบาธ
ประโยค
 • ไข่ซูวี 65 องศา กับผัดขาไก่ ราดด้วยซอสทรัฟเฟิลซาบาย่อน โรยด้วยหนังไก่กรอบ และ ข้าวพอง
  65C egg yolk with chicken leg fricassee and black truffle sabayon,