เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

veblen แปล

การออกเสียง
"veblen" การใช้
คำแปลมือถือ
 • เวเบลน
  ออสเวลด์ เวเบลน
 • oswald veblen    ออสเวลด์ เวเบลน เวเบลน
 • thorstein veblen    เวเบลน
 • thorstein bunde veblen    เวเบลน
 • veau    เนื้อลูกวัว
 • vearnda    ระเบียบเรือน เฉลียงมุข
 • vecchietta    เวกกีเอตตา
 • veal scallopini    สกัลโลพินีเนื้อลูกวัว
 • vector    1) n. เส้นสมมุติหรือลูกศรสมมุติแสดงปริมาณและทิศทาง ที่เกี่ยวข้อง: เวคเตอร์ ชื่อพ้อง: direction, heading 2) n. สัตว์หรือแมลงที่เป็นพาหะของโรค
 • veal roast    เนื้อลูกวัวย่าง
 • vector addition    n. exp. การบวกเวกเตอร์ [kān būak]
 • veal parmigiana    พาร์เมซานเนื้อ
 • vector analysis    n. exp. การวิเคราะห์เชิงเวกเตอร์ [kān wi khrǿ choēng fang chan]