เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

vector แปล

สัทอักษรสากล: [ 'vektə ]  การออกเสียง
อดีตกาลสามัญ: vectored   อดีตกาลสมบูรณ์: vectored   ปัจจุบันกาลสมบูรณ์: vectoring   
"vector" การใช้
คำแปลมือถือ
 • 1) n. เส้นสมมุติหรือลูกศรสมมุติแสดงปริมาณและทิศทาง
  ที่เกี่ยวข้อง: เวคเตอร์ ชื่อพ้อง: direction, heading
  2) n. สัตว์หรือแมลงที่เป็นพาหะของโรค
 • binormal vector    n. exp. เวกเตอร์แนวฉากรอง [naēo chāk røng]
 • characteristic vector    n. exp. เวกเตอร์ลักษณะเฉพาะ [lak sa na cha phǿ]
 • column vector    n. exp. เวกเตอร์แนวตั้ง [naēo tang]
 • component of a vector    n. exp. ส่วนประกอบของเวกเตอร์ [suan pra køp khøng]
 • disease vector    ตัวนำโรค
 • euclidean vector    เวกเตอร์
 • four-vector    เวกเตอร์สี่มิติ
 • inward vector    n. exp. เวกเตอร์ชี้เข้า [chī khao]
 • kriss vector    คริสเวกเตอร์
 • latent vector    n. exp. เวกเตอร์แฝง [rāk faēng]
 • magnitude of a vector    n. exp. ขนาดของเวกเตอร์ [kha nāt khøng]
 • moment vector    เวคเตอร์ของโมเมนต์
 • normal vector    n. exp. เวกเตอร์แนวฉาก [naēo chāk]
 • null vector    n. exp. เวกเตอร์ศูนย์ [sūn]
 • orthogonal vector    n. exp. เวกเตอร์เชิงตั้งฉาก [choēng tang chāk]
ประโยค
 • เวกเตอร์ฟรีเกี่ยวกับมือวาดภาพพื้นหลังอวกาศจรวด
  Vector cartoon hand-drawn space rocket background image
 • แท็กCE สัญญาณเวกเตอร์ европейское соответствие เครื่องหมาย
  tagsTHIS vector sign European compliance sign
 • 1) ระบุความต้องการเฉพาะของคุณและงานศิลปะเวกเตอร์
  1) Provide your specific requirements and vector artwork;
 • โลโก้เวกเตอร์ (เครื่องหมาย) สหพันธรัฐรัสเซียฮอกกี้
  Vector logo (logo) Russian Hockey Federation
 • CE สัญญาณเวกเตอร์ европейское соответствие เครื่องหมาย 2018-09-29
  THIS vector sign European compliance sign 2018-09-29
 • พื้นหลังเวกเตอร์กำปั้นมือวาดการ์ตูนแสดงท่าทาง
  Vector Cartoon Hand Drawn Hand Gestures Fist Background
 • ไอคอนบัตรโป๊กเกอร์องค์ประกอบกราฟิกแบบเวกเตอร์
  Poker card icon Vector Graphic Element
 • ประสิทธิภาพของแสงแบบไดนามิกเวกเตอร์องค์ประกอบ
  Dynamic light effect vector element
 • 1) ให้ความต้องการเฉพาะของคุณและงานศิลปะแบบเวกเตอร์
  1) Provide your specific requirements and vector artwork;
 • 10KV 1250KW มอเตอร์ปรับความถี่ตัวแปรควบคุมการควบคุมวงคู่
  Vector 10KV 1000KW Variable Frequency Controller High Performance Dual Control
 • ตัวอย่างการใช้เพิ่มเติม:  1  2  3  4  5
ความหมาย
  คำนาม
 • (genetics) a virus or other agent that is used to deliver DNA to a cell

 • a variable quantity that can be resolved into components

 • any agent (person or animal or microorganism) that carries and transmits a disease; "mosquitos are vectors of malaria and yellow fever"; "fleas are vectors of the plague"; "aphids are transmitters of plant diseases"; "when medical scientists talk about vectors they are usually talking about insects"
  ชื่อพ้อง: transmitter,

 • a straight line segment whose length is magnitude and whose orientation in space is direction