เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

zaar แปล

การออกเสียง:
"zaar" การใช้
คำแปลมือถือ
 • ภาษาซาร์
  ภาษาซายันกิ
 • zaanstad    ซานสตัด
 • z-score    n. exp. คะแนน z [kha naēn]
 • zabaglione    ซาบายอง
 • z-order    ลําดับแบบ z
 • zabaykalsky krai    ดินแดนซาไบคัลสกี
 • z-intercept    n. exp. ระยะตัดแกน z [ra ya tat kaēn]
 • zabibah and the king    ซะบีบะฮ์วัลมะลิก
 • z-fold paper    หีบเพลง ซึ่งมีรอยพับคล้ายหีบเพลง
 • zabid    ซะบีด