เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

zaanstad แปล

การออกเสียง
คำแปลมือถือ
  • ซานสตัด
  • z-score    n. exp. คะแนน z [kha naēn]
  • z-order    ลําดับแบบ z
  • zaar    ภาษาซาร์ ภาษาซายันกิ
  • z-intercept    n. exp. ระยะตัดแกน z [ra ya tat kaēn]
  • zabaglione    ซาบายอง
  • z-fold paper    หีบเพลง ซึ่งมีรอยพับคล้ายหีบเพลง
  • zabaykalsky krai    ดินแดนซาไบคัลสกี
  • z-axis    n. exp. แกน z [kaēn]
  • zabibah and the king    ซะบีบะฮ์วัลมะลิก