เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

dacia แปล

การออกเสียง
"dacia" การใช้
คำแปลมือถือ
 • ดาเซีย
 • dachstein mountains    ทิวเขาดัคชไตน์
 • dachsie    สุนัขพันธุ์ดัชชุนด์
 • dacite    หินเดไซต์
 • dachshund    ['dakshʊnd s(ə)nd] n. สุนัขพันธุ์ดัชชุน
 • dacninae    วงศ์แดคนิเด
 • dachau, bavaria    ดัคเคา
 • dacoit    n. โจรในประเทศพม่าหรืออินเดีย (ที่ก่ออาชญากรรมหรือลักทรัพย์) ชื่อพ้อง: dakoit
 • dachau concentration camp    ค่ายกักกันดัคเคา
 • dacoity    การปล้นของแก๊งอาชญากร
ประโยค
 • ดาเซียเธอเป็นผีเสื้อ\ที่มีเหล็กในแบบตัวต่อ
  Dacia, you're a butterfly with the sting of a wasp.
 • ข่าวดีพวก/ไม่นะ อะไร รถแดเซียใหม่
  Good news, chaps. No, what? There's a new Dacia.
 • ดีเซีย เรามาเริ่มย่างกันเถอะ
  Dacia, let's start up the grill.