เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

layer แปล

สัทอักษรสากล: [ 'leiə ]  การออกเสียง
อดีตกาลสามัญ: layered   อดีตกาลสมบูรณ์: layered   พหูพจน์: layers   ปัจจุบันกาลสมบูรณ์: layering   
"layer" การใช้
คำแปลมือถือ
 • 1) n. กิ่งตอน
  2) vt. ขยายพันธุ์โดยการตอนกิ่ง
  ชื่อพ้อง: propagate
  3) n. ความหนาของวัตถุเหนือพื้นผิว
  ชื่อพ้อง: thickness
  4) n. ชั้น
  ชื่อพ้อง: stratum, bed, tier
  5) vt. ทำให้เป็นชั้น
  6) vi. แบ่งเป็นชั้นๆ
  7) n. ผู้วาง
  8) n. แม่ไก่ที่วางไข่
 • having layer upon layer of    adj. ซับซ้อน [sap søn]
 • aleurone layer    เนื้อเยื่อชั้นแอลิวโรน
 • angelic layer    สมองกลนักสู้
 • appleton layer    ชั้นแอปเปิลตัน
 • application layer    เลเยอร์โปรแกรมประยุกต์
 • be a good layer    X ไข่ดก [khai dok]
 • bonding layer    ชั้นยึดหน่วง
 • boundary layer    ชั้นขอบ
 • brick layer    ช่างก่ออิฐ
 • canopy layer    ใบชั้นทรงพุ่ม ทรงพุ่มของต้นไม้ ชั้นทรงพุ่มใบ การปกคลุมของชั้นเรือนยอด ทรงพุ่มของป่าไม้ การปกคลุมของทรงพุ่มใบ ทรงพุ่มใบในเรือนยอดไม้ ทรงพุ่ม
 • d-layer    ชั้น d บรรยากาศชั้น d
 • external layer    ชั้นนอก
 • f layer    ชั้นแอปเปิลตัน
 • germ layer    ชั้นเนื้อเยื่อคัพภะ
 • horny layer    ชั้นสตราตัมคอร์เนียม
ประโยค
 • ฉันขัดจนผิวแทบหลุด แต่แค่นี้น่าจะโอเคกับงานแต่ง
  I have, like, one layer ofskin left, but that should be okay for our wedding.
 • ไพ่แค่บอกว่าสถานการณ์ แรกสุดเท่านั้นที่มีเหตุผล
  The cards say only your top layer is rational.
 • เหมือนกับการทำข้าวโพดแผ่นอบกรอบ เจริญเติบโตขึ้น
  Layered, like nachos.
 • ถ้าเราลองร้องเพลงหลายๆประเภทดู พวกเราอาจจะทำให้...
  If we pull samples from different genres and layer them together, we could make some
 • พวกเขาใส่ระบบป้องกันเข้าไปอีกชั้นหนึ่งในระบบเรา
  they added an extra layer of oversight to our system.
 • ฉันคิดว่าจะเอาหลายๆ ชั้น ช็อกโกแลต สตรอเบอร์รี่
  I was thinking of something layers, chocolate, strawberry.
 • เขาทำหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยให้ฉันทั้งหมด
  look, just who are you? This gentleman works for me. A sort of extra layer of security, if you will.
 • แล้วแทนที่จะนับ "ให้กำเนิดบุตร" เพิ่มขึ้นทุกชั้น
  Just figure out how long it took to deposit each layer and then, instead of counting the "Begats,"
 • สามชั้นลงความฝันที่ล่มสลายจะมีการรบกวนน้อยที่สุด
  Three layers down, the dreams are gonna collapse with the slightest disturbance.
 • คนดังพวกนี้ได้รับสิทธิ์ ปกป้องความเป็นส่วนตัว
  These celebrities are protected by Layers of privacy.
 • ตัวอย่างการใช้เพิ่มเติม:  1  2  3  4  5
ความหมาย
  คำนาม
 • thin structure composed of a single thickness of cells

 • a hen that lays eggs

 • single thickness of usually some homogeneous substance; "slices of hard-boiled egg on a bed of spinach"
  ชื่อพ้อง: bed,

 • an abstract place usually conceived as having depth; "a good actor communicates on several levels"; "a simile has at least two layers of meaning"; "the mind functions on many strata simultaneously"
  ชื่อพ้อง: level, stratum,

 • a relatively thin sheetlike expanse or region lying over or under another

 • คำกริยา
 • make or form a layer; "layer the different colored sands"