เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

equation แปล

สัทอักษรสากล: [ i'kweiʃən ]  การออกเสียง
พหูพจน์: equations   
"equation" การใช้
คำแปลมือถือ
 • 1) n. ความเท่าเทียมกัน
  ที่เกี่ยวข้อง: ความสมดุล ชื่อพ้อง: balance, equality, equivalence
  2) n. สมการ (คณิตศาสตร์)
 • accounting equation    n. exp. สมการบัญชี [sa ma kān ban chī]
 • adjoint equation    n. exp. สมการผูกพัน [sa ma kān phūk phan]
 • algebraic equation    n. - สมการ [sa ma kān]
 • auxiliary equation    n. exp. สมการช่วย [sa ma kān chūay]
 • bernoulli equation    n. exp. สมการแบร์นูลลี [sa ma kān]
 • bernoulli's equation    n. exp. สมการแบร์นูลลี [sa ma kān]
 • biquadratic equation    n. exp. - สมการกำลังสอง [sa ma kān kam lang søng] - สมการกำลังสี่ [sa ma kān kam lang sī]
 • characteristic equation    n. exp. สมการลักษณะเฉพาะ [sa ma kān lak sa na cha phǿ]
 • chebyshev equation    สมการเชบีเชฟ
 • chemical equation    n. สมการเคมี
 • conditional equation    n. exp. สมการเงื่อนไข [sa ma kān ngeūoen khai]
 • convolution equation    n. exp. สมการสังวัตนาการ [sa ma kān]
 • cubic equation    n. exp. สมการกำลังสาม [sa ma kān kam lang sām]
 • depressed equation    n. exp. สมการลดกำลัง [sa ma kān lot kam lang]
 • derived equation    n. exp. สมการอนุพัทธ์ [sa ma kān]
ประโยค
 • 000 ตำแหน่ง ในขณะที่กำลังแก้ สมการเชิงอนุพันธ์ในใจ
  To 1,000 decimal places, while solving differential equations in his head.
 • สมการความเคลื่อนไหวที่คุณจะหาได้ในหนังสือของผม
  The equations of motion, Which you will find in my book
 • ที่มีความคิดและข้อสังเกต และมันก็เป็นประเด็นร้อน
  BEGAN TO INVESTIGATE THE IDEA OF DARK MATTER, USING NOT TELESCOPES BUT EQUATIONS.
 • สำหรับเขาแล้ว มีแค่ตัวแปรกับสมการเท่านั้นแหละ
  To him, they are variables in an equation.
 • ใส่อนุพันธ์เข้าไปซะ และเขาก็แก้สมการได้สำเร็จ
  He takes the derivative, and he solves the equation.
 • ช่วยให้ด้านข้างของสมการที่จะ เป็นศูนย์เท่ากับ
  Allowing that side of the equation to equal zero.
 • นั่นคือจำนงค์ของเขา เพื่อทำให้สมการสมดุลย์นั่นเอง
  That's his purpose. To balance the equation.
 • ไม่มีห้องเพียงพอเพื่อที่จะอยู่อย่างสะดวกสบาย
  Not much room in that equation for being soft.
 • และหลังจากนั้น ความยาวตรงนี้ ในสมการ X มากกว่า 35
  And after that, the distance over here at the equation x over 35.
 • เพราะงั้นคุณก็เลยอยากให้ผม เลิกยุ่งกับพวกคุณ
  So you want me to take choice out of the equation.
 • ตัวอย่างการใช้เพิ่มเติม:  1  2  3  4  5
ความหมาย
  คำนาม
 • the act of regarding as equal
  ชื่อพ้อง: equating,

 • a mathematical statement that two expressions are equal

 • a state of being essentially equal or equivalent; equally balanced; "on a par with the best"
  ชื่อพ้อง: equality, equivalence, par,